ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

សៀងហៃហ្គលហ្វតហ្វ័រសឺវ័រខូអិលធីឌីខូអិលធីឌី

ស្រី៖ បន្ទប់លេខ ៦១៥ ផ្លូវ ១៣៣៣-៩៦ ផ្លូវស៊ីនឡុងស្រុកមីងហៃប្រទេសចិនឆ្នាំ ២០១១

ក្រុមហ៊ុនវូហ៊ូហ្គលហ្វតហ្វតធីងធីងខូអិលធីឌី

ស្រី៖ ផ្លូវឡុងតាននស្រុកជីជៀងខេត្តវូហ៊ូអាន់ហួយប្រទេសចិន ២៤១០០០

WeChat៖ 0086-15221166479

WhatsApp: 0086-15221166479

អ៊ីមែល៖ info@gallford.com.cn

គេហទំព័រ៖ www.gallford.com.cn

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង