ចូលរួមដៃដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរោគរាតត្បាត។ ឆ្នាំ ២០២១ យើងកំពុងធ្វើដំណើរ

ឆ្នាំ ២០២០ year ជាឆ្នាំសោកសៅខ្លាំងពេកជាឆ្នាំដែលបេះដូងរំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់ជាឆ្នាំដែលត្រូវចងចាំខ្លាំងពេក។

នៅក្នុងប្រទេសចិនតែងតែមានរបាយការណ៍អំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតនៅទីនេះនិងនៅទីនោះប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីជំងឺរាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះអាជីវកម្មនាំចេញមានការលំបាកជាងមុន។
ទោះយ៉ាងណា“ ប្រជាជនហ្គីលហ្វដ” រួមគ្នានិងខិតខំធ្វើការក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងនៅតែទទួលបានជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យបង្កើតកំណត់ត្រាការលក់ថ្មី!
news_3_1


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែកុម្ភៈ ១៩-២២២១